Standing for the community that shaped me

As Assembly Member I am open and accessible and want to make politics work better for us. 

I will always stand up and speak up for the community that shaped me.

The difference for Delyn:

my pledges to you

I will be visible in our constituency all year round – holding drop-in sessions and running campaigns in a street near you.

I will be an accessible Assembly member – holding regular workplace, business and local community forums 

I will make use of the technology at our fingertips - with regular online Q & A sessions, e-updates and video blogs.

I will work to open up our politics - linking in with schools, colleges & other organisations and offering opportunities in my office for local young people

I will use my experience and energy to be a powerful and effective voice - prioritising the health of our communities and local services, alongside encouraging greater investment, jobs and opportunities.

Y gwahaniaeth ar gyfer Delyn:

fy addewidion i chi

Byddaf yn weladwy yn ein hetholaeth drwy gydol y flwyddyn - cynnal sesiynau galw i mewn a rhedeg ymgyrchoedd mewn stryd yn eich ardal chi.

Byddaf yn aelod Cynulliad hygyrch - yn dal fforymau yn y gweithle yn rheolaidd, fforymau busnes ac mewn cymunedau lleol.

Byddaf yn gwneud defnydd o dechnoleg - gyda sesiynau cwestiwn ac ateb ar-lein yn rheolaidd, ddiweddariadau electronig a blogiau fidio

Byddaf yn gweithio i agor ein gwleidyddiaeth - cysylltu gydag ysgolion, colegau ac sefydliadau eraill a chynnig cyfleoedd yn fy swyddfa i bobl ifanc lleol

Byddaf yn defnyddio fy mhrofiad ac egni i fod yn lais pwerus ac effeithiol - blaenoriaethu iechyd ein cymunedau a gwasanaethau lleol, ac ochr yn ochr yn annog mwy o fuddsoddiad, swyddi a chyfleoedd.